Games Jahkeemyork owns:

Atelier Rorona: The Alchemist of Arland
Atelier Rorona: The Alchemist of Arland
Assassin's Creed
Assassin's Creed
Arcana Heart 3
Arcana Heart 3
After Burner Climax
After Burner Climax
Ace Combat Assault Horizon
Ace Combat Assault Horizon