Games Kirbix owns:

Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Mario Tennis
Mario Tennis
Super Mario 64
Super Mario 64
Pokemon Stadium
Pokemon Stadium

Games Kirbix has played:

Mario Paint
Tried It
Mario Paint
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Beat It
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Pokemon Sapphire Version
Tried It
Pokemon Sapphire Version
Super Mario World
Beat It
Super Mario World
Super Punch-Out!!
Conquered It
Super Punch-Out!!

Games Kirbix has rated:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Condemned: Criminal Origins
Condemned: Criminal Origins
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Pokemon Snap
Pokemon Snap
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.

Games Kirbix wants to own:

Pokemon Stadium 2
Pokemon Stadium 2