Games Kirbix owns:

Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
Super Mario Kart
Super Mario Kart
Pokemon Silver Version
Pokemon Silver Version
Super Mario 64
Super Mario 64
Pokemon Snap
Pokemon Snap

Games Kirbix has played:

Super Mario World 2: Yoshi's Island
Beat It
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Mario Paint
Tried It
Mario Paint
Super Mario World
Beat It
Super Mario World
Pokemon Sapphire Version
Tried It
Pokemon Sapphire Version
Mario Tennis
Beat It
Mario Tennis

Games Kirbix has rated:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Condemned: Criminal Origins
Condemned: Criminal Origins
Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version
Quest 64
Quest 64
Mousehunt
Mousehunt

Games Kirbix wants to own:

Pokemon Stadium 2
Pokemon Stadium 2