Filter List

Platform:

Krisipoke's Collection

Animal Crossing: Wild World
Animal Crossing: Wild World
Big Brain Academy
Big Brain Academy
Ganbare Goemon: Toukai Douchuu Ooedo Tengurigaeshi no Maki
Ganbare Goemon: Toukai Douchuu Ooedo Tengurigaeshi no Maki (Konami the Best)
Kirby Super Star Ultra
Kirby Super Star Ultra
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Metroid Prime Pinball
Metroid Prime Pinball (w/Rumble Pak)
Metroid Prime: Hunters
Metroid Prime: Hunters
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Nintendogs: Chihuahua & Friends
Nintendogs: Chihuahua & Friends
Pokemon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team
Pokemon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team
Pokemon Pearl Version
Pokemon Pearl Version
Pokemon Ranger
Pokemon Ranger
Retro Game Challenge
Retro Game Challenge
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
WarioWare: Touched!
WarioWare: Touched!
Super Mario Bros.: The Lost Levels
Super Mario Bros. 2
The Mysterious Murasame Castle
Nazo no Murasame-Jou
Adventures of Lolo
Adventures of Lolo
Balloon Kid
Balloon Kid
Donkey Kong
Donkey Kong
Donkey Kong Land
Donkey Kong Land
Donkey Kong Land 2
Donkey Kong Land 2
Donkey Kong Land III
Donkey Kong Land III
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru