Games LIEKmudkiepz owns:

Patapon 3
Patapon 3
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4
Final Fantasy IV: The Complete Collection
Final Fantasy IV: The Complete Collection
Mother 3
Mother 3

Games LIEKmudkiepz has played:

PlayStation Portable
Conquered It
PlayStation Portable
Nintendo DS
Conquered It
Nintendo DS
Borderlands
Beat It
Borderlands
Fallout 3
Conquered It
Fallout 3
Fallout: New Vegas
Beat It
Fallout: New Vegas

Games LIEKmudkiepz has rated:

Gears of War 3
Gears of War 3
Star Fox 64 3D
Star Fox 64 3D
Shin Megami Tensei: Devil Survivor Overclocked
Shin Megami Tensei: Devil Survivor Overclocked
BioShock 2
BioShock 2
BioShock
BioShock

Games LIEKmudkiepz wants to own:

Xbox 360
Xbox 360
Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV