Games Rizachan is Now Playing:

Rudra no Hihou
Rudra no Hihou
Bahamut Lagoon
Bahamut Lagoon