Games Samuel_Aran has played:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Played It
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story

Games Samuel_Aran has rated:

Batman: Arkham Origins Blackgate
Batman: Arkham Origins Blackgate
Castlevania Judgment
Castlevania Judgment
Pokemon Ranger: Shadows of Almia
Pokemon Ranger: Shadows of Almia
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Castlevania: Order of Ecclesia
Castlevania: Order of Ecclesia

Games Samuel_Aran wants to play:

Metroid: Other M
Metroid: Other M