Games ShinyCelebi is Now Playing:

The Denpa Men: They Came By Wave
The Denpa Men: They Came By Wave
Jikandia: The Timeless Land
Jikandia: The Timeless Land
Pokemon Rumble Blast
Pokemon Rumble Blast
Noroi no Game: Chi
Noroi no Game: Chi

Games ShinyCelebi owns:

God of War III
God of War III
Gotouchi Kentei DS
Gotouchi Kentei DS
Pokemon Puzzle League
Pokemon Puzzle League
Call of Duty: World at War
Call of Duty: World at War

Games ShinyCelebi has played:

Kenshuui Tendo Dokuta
Beat It
Kenshuui Tendo Dokuta
Siren
Tried It
Siren
New Super Mario Bros. Wii
Tried It
New Super Mario Bros. Wii
Noroi no Game: Goku
Played It
Noroi no Game: Goku

Games ShinyCelebi wants to own:

Railfan
Railfan
Resistance 2
Resistance 2
Tekken 6
Tekken 6
Resistance: Fall of Man
Resistance: Fall of Man

Games ShinyCelebi wants to play:

Gotouchi Kentei DS
Gotouchi Kentei DS