Games Wuteng is Now Playing:

Pokemon Black Version 2
Pokemon Black Version 2
Pokemon Platinum Version
Pokemon Platinum Version
Rune Factory 3: A Fantasy Harvest Moon
Rune Factory 3: A Fantasy Harvest Moon
The World Ends with You
The World Ends with You
Professor Layton and the Unwound Future
Professor Layton and the Unwound Future

Games Wuteng has played:

Pokemon Black Version
Tried It
Pokemon Black Version
Professor Layton and the Diabolical Box
Tried It
Professor Layton and the Diabolical Box
Rune Factory 2: A Fantasy Harvest Moon
Tried It
Rune Factory 2: A Fantasy Harvest Moon

Games Wuteng has rated:

Pokemon X
Pokemon X
Animal Crossing: New Leaf
Animal Crossing: New Leaf
One Piece: Gigant Battle!
One Piece: Gigant Battle!
Tornado
Tornado
Pokemon Ranger: Shadows of Almia
Pokemon Ranger: Shadows of Almia

Games Wuteng wants to play:

Professor Layton and the Diabolical Box
Professor Layton and the Diabolical Box