Games YamiJustin owns:

The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim
Bravely Default
Bravely Default

Games YamiJustin has played:

Skies of Arcadia
Played It
Skies of Arcadia