PC

MX vs. ATV ReflexMX vs. ATV Reflex Cheats12/14/10

PlayStation 2

Tony Hawk's UndergroundUnlock Everything03/10/11