Games dotsjr is Now Playing:

Hokuto no Ken: Hokuto Shinken Denshousha no Michi
Hokuto no Ken: Hokuto Shinken Denshousha no Michi
Guitar Hero II
Guitar Hero II
Rhythm Heaven
Rhythm Heaven
Taiko no Tatsujin: Tatakon de Dodon ga Don
Taiko no Tatsujin: Tatakon de Dodon ga Don
Guitar Freaks V2 & DrumMania V2
Guitar Freaks V2 & DrumMania V2

Games dotsjr has played:

Taiko no Tatsujin Doki!
Tried It
Taiko no Tatsujin Doki!
Guitar Freaks V3 & DrumMania V3
Tried It
Guitar Freaks V3 & DrumMania V3
Ultraman Fighting Evolution 3
Tried It
Ultraman Fighting Evolution 3
Guitar Hero
Tried It
Guitar Hero
Guitar Hero III: Legends of Rock
Tried It
Guitar Hero III: Legends of Rock