Games fredrackz wants to own:

Naruto Shippuden: Kizuna Drive
Naruto Shippuden: Kizuna Drive

Games fredrackz wants to play:

Naruto Shippuden: Kizuna Drive
Naruto Shippuden: Kizuna Drive