Games hilman444 is Now Playing:

Naruto Shippuden: Legends: Akatsuki Rising
Naruto Shippuden: Legends: Akatsuki Rising

Games hilman444 owns:

Justice League Heroes
Justice League Heroes

Games hilman444 has played:

The Incredibles
Played It
The Incredibles
Naruto: Ultimate Ninja Heroes
Tried It
Naruto: Ultimate Ninja Heroes

Games hilman444 has rated:

Metal Fight Beyblade Portable: Chouzetsu Tensei Vulcan Horses
Metal Fight Beyblade Portable: Chouzetsu Tensei Vulcan Horses
Marvel Super Hero Squad
Marvel Super Hero Squad

Games hilman444 wants to play:

Metal Fight Beyblade Portable: Chouzetsu Tensei Vulcan Horses
Metal Fight Beyblade Portable: Chouzetsu Tensei Vulcan Horses