Games jankanpo has rated:

Shining Soul II
Shining Soul II