Games metalleo is Now Playing:

Touhou Fuujinroku: Mountain of Faith
Touhou Fuujinroku: Mountain of Faith
Touhou Koumakyou: Embodiment of Scarlet Devil
Touhou Koumakyou: Embodiment of Scarlet Devil
Touhou Hisouten: Scarlet Weather Rhapsody
Touhou Hisouten: Scarlet Weather Rhapsody
Touhou Youyoumu: Perfect Cherry Blossom
Touhou Youyoumu: Perfect Cherry Blossom
Class of Heroes
Class of Heroes

Games metalleo owns:

Touhou Kaeidzuka: Phantasmagoria of Flower View
Touhou Kaeidzuka: Phantasmagoria of Flower View

Games metalleo has played:

Final Fantasy XIII
Halfway
Final Fantasy XIII
Digimon World DS
Conquered It
Digimon World DS
Digimon World 2
Beat It
Digimon World 2
Digimon World 3
Played It
Digimon World 3
Touhou Suimusou:  Immaterial and Missing Power
Beat It
Touhou Suimusou: Immaterial and Missing Power

Games metalleo has rated:

Digimon World: Dawn
Digimon World: Dawn
Digimon World
Digimon World
Touhou Eiyashou: Imperishable Night
Touhou Eiyashou: Imperishable Night
Tennis no Oji-Sama 2005: Crystal Drive
Tennis no Oji-Sama 2005: Crystal Drive
Touhou Bunkachou: Shoot the Bullet
Touhou Bunkachou: Shoot the Bullet