Games meteor9898 is Now Playing:

Xenoblade Chronicles
Xenoblade Chronicles
Mass Effect 2
Mass Effect 2
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Dragon Age: Origins - Awakening
Dragon Age: Origins - Awakening
Dragon Age II
Dragon Age II

Games meteor9898 owns:

Final Fantasy XIII
Final Fantasy XIII
Dragon Age: Origins
Dragon Age: Origins
Shadow Hearts: Covenant
Shadow Hearts: Covenant

Games meteor9898 has played:

The Elder Scrolls V: Skyrim
Beat It
The Elder Scrolls V: Skyrim
Mass Effect 3
Conquered It
Mass Effect 3
Ever17: Out of Infinity
Conquered It
Ever17: Out of Infinity
Resident Evil 6
Played It
Resident Evil 6
Kingdom Hearts Re:coded
Beat It
Kingdom Hearts Re:coded

Games meteor9898 has rated:

The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt
Dragon Age: Inquisition
Dragon Age: Inquisition
Dragon Age: Inquisition
Dragon Age: Inquisition
Kingdoms of Amalur: Reckoning
Kingdoms of Amalur: Reckoning
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII