Games narutovssasuke7 wants to own:

Naruto: Ultimate Ninja Storm
Naruto: Ultimate Ninja Storm

Games narutovssasuke7 wants to play:

Naruto: Ultimate Ninja Storm
Naruto: Ultimate Ninja Storm