Games necro_dragoon is Now Playing:

Mega Man Star Force 2: Zerker x Ninja
Mega Man Star Force 2: Zerker x Ninja
Final Fantasy XIII
Final Fantasy XIII

Games necro_dragoon owns:

Pokemon Platinum Version
Pokemon Platinum Version
Pokemon White Version
Pokemon White Version
Pokemon HeartGold Version
Pokemon HeartGold Version
Pokemon Black Version 2
Pokemon Black Version 2