Games smashmastermii wants to own:

Animal Crossing: City Folk
Animal Crossing: City Folk

Games smashmastermii wants to play:

Animal Crossing: City Folk
Animal Crossing: City Folk