Board User Information
User Namexenoswug
User ID3782728
Board User Level33: Elite
Awarded to users with at least 500 Karma.
Account CreatedTuesday, September 26, 2006 9:53 PM
Last VisitMonday, March 2, 2015 12:28 PM
SignatureEgo eimi he othos kai he aletheia kai he zoe; OUDEIS erchetai pros ton patera ei me de emou!!! - Iesous Xristos
Karma608
Active Messages Posted0