Users who own this game also own:

Persona 4 Golden
Persona 4 Golden
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
Final Fantasy XIII
Final Fantasy XIII
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Freedom Wars
Freedom Wars

Users who love this game also love:

Final Fantasy X
Final Fantasy X
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Senran Kagura Shinovi Versus
Senran Kagura Shinovi Versus
Pokemon X
Pokemon X
Danganronpa: Trigger Happy Havoc
Danganronpa: Trigger Happy Havoc