Users who own this game also own:

Gravity Rush
Gravity Rush
Persona 4 Golden
Persona 4 Golden
Uncharted: Golden Abyss
Uncharted: Golden Abyss
Disgaea 3: Absence of Detention
Disgaea 3: Absence of Detention
Muramasa Rebirth
Muramasa Rebirth

Users who love this game also love:

Ragnarok Odyssey
Ragnarok Odyssey
inFamous
inFamous
inFamous 2
inFamous 2
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Disgaea 4: A Promise Unforgotten
Disgaea 4: A Promise Unforgotten