Users who own this game also own:

Final Fantasy X
Final Fantasy X
Shin Megami Tensei if...
Shin Megami Tensei if...
Dark Awake: The King Has No Name
Dark Awake: The King Has No Name
Uncharted: Golden Abyss
Uncharted: Golden Abyss
New Super Mario Bros. U
New Super Mario Bros. U