Users who own this game also own:

ModNation Racers: Road Trip
ModNation Racers: Road Trip
Pikmin 3
Pikmin 3
Sumioni: Demon Arts
Sumioni: Demon Arts
LEGO Batman 2: DC Super Heroes
LEGO Batman 2: DC Super Heroes
Mass Effect 3: Special Edition
Mass Effect 3: Special Edition

Users who love this game also love:

Metro-Cross
Metro-Cross
Kaeru Batake de Tsukamaete: Natsu Senbokuryou Sansen Portable
Kaeru Batake de Tsukamaete: Natsu Senbokuryou Sansen Portable
Hot Wheels Turbo Racing
Hot Wheels Turbo Racing
Dino Breeder
Dino Breeder
Madden NFL 99
Madden NFL 99