Users who own this game also own:

LittleBigPlanet PS Vita
LittleBigPlanet PS Vita
Disgaea 3: Absence of Detention
Disgaea 3: Absence of Detention
Earth Defense Force 2017 Portable
Earth Defense Force 2017 Portable
Mortal Kombat
Mortal Kombat
Silent Hill: Book of Memories
Silent Hill: Book of Memories

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Dream Trigger 3D
Dream Trigger 3D
Hidden Expedition: Titanic
Hidden Expedition: Titanic
Zacross
Zacross
Suchie-Pai Adventure: Doki Doki Nightmare
Suchie-Pai Adventure: Doki Doki Nightmare