Users who own this game also own:

Sakura Taisen 4
Sakura Taisen 4
Sakura Taisen 3
Sakura Taisen 3
BlazBlue: Continuum Shift Extend
BlazBlue: Continuum Shift Extend
Summon Night 3
Summon Night 3
Rinkou no Lantse
Rinkou no Lantse