Game Box Shots

ZombiU (US)
US 11/18/12
ZombiU (EU)
EU 11/30/12
ZombiU (Premium Pack - Limited Edition) (EU)
EU 11/30/12
ZombiU (AU)
AU 11/30/12
ZombiU (JP)
JP 12/08/12
ZombiU (JP)
JP 12/08/12

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.