Users who own this game also own:

Nintendo Land
Nintendo Land
Super Mario 3D World
Super Mario 3D World
ZombiU
ZombiU
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
New Super Mario Bros. U
New Super Mario Bros. U

Users who love this game also love:

Tekken Tag Tournament 2: Wii U Edition
Tekken Tag Tournament 2: Wii U Edition
Transformers Prime: The Game
Transformers Prime: The Game
Warriors Orochi 3 Hyper
Warriors Orochi 3 Hyper
Your Shape: Fitness Evolved 2013
Your Shape: Fitness Evolved 2013
Mighty Switch Force! Hyper Drive Edition
Mighty Switch Force! Hyper Drive Edition