Users who own this game also own:

Wii Sports Resort
Wii Sports Resort
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Wii Sports
Wii Sports
Wii Play
Wii Play
Donkey Kong Country Returns
Donkey Kong Country Returns

Users who love this game also love:

NASCAR: Dirt to Daytona
NASCAR: Dirt to Daytona
Aero Dancing F: Todoroki Tsubasa no Hatsu Hikou
Aero Dancing F: Todoroki Tsubasa no Hatsu Hikou
Guess the Movie
Guess the Movie
The Koala Brothers: Outback Adventures
The Koala Brothers: Outback Adventures
Dora-Chie: Mini-Dora Ongakutai to 7-tsu no Chie
Dora-Chie: Mini-Dora Ongakutai to 7-tsu no Chie