Game Box Shots

The X-Factor (EU)
EU 10/29/10
The X-Factor (Dual Microphone Pack) (EU)
EU 10/29/10
The X-Factor (Single Microphone Pack) (EU)
EU 11/09/11

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.