Users who own this game also own:

Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
New Super Mario Bros. Wii
New Super Mario Bros. Wii
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Mario Strikers Charged
Mario Strikers Charged

Users who love this game also love:

Disney/Pixar Toy Story 3
Disney/Pixar Toy Story 3
G1 Jockey 4 2008
G1 Jockey 4 2008
Ojarumaru: Tsukiyo ga Ike no Takaramono
Ojarumaru: Tsukiyo ga Ike no Takaramono
Disney Infinity 3.0 Edition
Disney Infinity 3.0 Edition
Konami GB Collection Vol. 4
Konami GB Collection Vol. 4