Users who own this game also own:

Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
Candy Stripe
Candy Stripe
WTA Tour Tennis
WTA Tour Tennis
Yuki Katari
Yuki Katari
Mega Man 4
Mega Man 4

Users who love this game also love:

Petanque Pro
Petanque Pro
Donkey Kong
Donkey Kong
DCS World
DCS World
F1 World Grand Prix: Season 1999
F1 World Grand Prix: Season 1999
Smash Bowling 3D
Smash Bowling 3D