Users who own this game also own:

Fallout 2
Fallout 2
Anachronox
Anachronox
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Slave Zero
Slave Zero
Aliens Versus Predator 2
Aliens Versus Predator 2