Users who own this game also own:

Happy Feet
Happy Feet
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Impossible Mission
Impossible Mission
Hidden Mysteries: Titanic
Hidden Mysteries: Titanic
Garfield Gets Real
Garfield Gets Real

Users who love this game also love:

Myst
Myst
Jump Trials Extreme
Jump Trials Extreme
3 Heroes: Crystal Soul
3 Heroes: Crystal Soul
Battleship
Battleship
Mamegoma: Yoi Ko Marui Ko Genki na Ko
Mamegoma: Yoi Ko Marui Ko Genki na Ko