Game Box Shots

We Sing: UK Hits (EU)
EU 09/30/11
We Sing: UK Hits (w/2 Logitech USB Microphones) (EU)
EU 09/30/11
We Sing: UK Hits (US)
US 04/19/13

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.