Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask

Users who love this game also love:

Ikenie no Yoru
Ikenie no Yoru
Cooking Mama: Cook Off
Cooking Mama: Cook Off
A.I. Invasion
A.I. Invasion
Farms & Castles
Farms & Castles
Gunstar Heroes
Gunstar Heroes