Users who own this game also own:

Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
The Legend of Zelda: Skyward Sword
The Legend of Zelda: Skyward Sword
Wii Sports
Wii Sports
The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: Twilight Princess

Users who love this game also love:

Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Xenoblade Chronicles
Xenoblade Chronicles
Monster Hunter Tri
Monster Hunter Tri
Dasshutsu Adventure: Kyuukousha no Shoujo
Dasshutsu Adventure: Kyuukousha no Shoujo