Users who own this game also own:

Bruiser & Scratch
Bruiser & Scratch
Copter Crisis
Copter Crisis
Frobot
Frobot
Happy Holidays: Christmas
Happy Holidays: Christmas
Paper Wars: Cannon Fodder
Paper Wars: Cannon Fodder

Users who love this game also love:

Motto Kigaru ni! Oekaki Koubou Plus
Motto Kigaru ni! Oekaki Koubou Plus
MetaHuman Inc.
MetaHuman Inc.
Bakery Story: Christmas
Bakery Story: Christmas
5-Kyuu kara 1-Kyuu Kanzen Taiou: Saishin Kako Mondai - 2-Ji Shiken Taisaku - Eiken Kanzenban
5-Kyuu kara 1-Kyuu Kanzen Taiou: Saishin Kako Mondai - 2-Ji Shiken Taisaku - Eiken Kanzenban
Kingdom: New Lands
Kingdom: New Lands