Users who own this game also own:

Family Mini Golf
Family Mini Golf
Paper Wars: Cannon Fodder
Paper Wars: Cannon Fodder
Target Toss Pro: Lawn Darts
Target Toss Pro: Lawn Darts
Mahjong
Mahjong
Party Fun Pirate
Party Fun Pirate

Users who love this game also love:

Baseball Edition 2000
Baseball Edition 2000
Koukou Nyuushideru Jun: Kanji Mondai no Seifuku
Koukou Nyuushideru Jun: Kanji Mondai no Seifuku
Yogi's Great Escape
Yogi's Great Escape
Ye Olde Dice Game
Ye Olde Dice Game
Fahrenheit 451
Fahrenheit 451