Users who own this game also own:

Beyond Good & Evil
Beyond Good & Evil
Unlimited Saga
Unlimited Saga
David Crane's The Rescue of Princess Blobette
David Crane's The Rescue of Princess Blobette
Banana Prince
Banana Prince
Super Scope 6
Super Scope 6

Users who love this game also love:

Bit.Trip Saga
Bit.Trip Saga
Fish Eyes 3D
Fish Eyes 3D
Doraemon: Nobita to Kiseki no Shima
Doraemon: Nobita to Kiseki no Shima
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Takken Shiken
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Takken Shiken
Disney/Pixar Finding Nemo: Escape to the Big Blue Special Edition
Disney/Pixar Finding Nemo: Escape to the Big Blue Special Edition