Users who love this game also love:

Dragon Warrior Monsters
Dragon Warrior Monsters
Dragon Warrior Monsters 2: Cobi's Journey
Dragon Warrior Monsters 2: Cobi's Journey
Wonder Project J
Wonder Project J
Battletoads & Double Dragon
Battletoads & Double Dragon
Ganbare Goemon Gaiden 2: Tenka no Zaihou
Ganbare Goemon Gaiden 2: Tenka no Zaihou