Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
StreetPass Mii Plaza
StreetPass Mii Plaza
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2

Users who love this game also love:

Fastest Lap
Fastest Lap
My SAT Coach
My SAT Coach
Order of War: Challenge
Order of War: Challenge
Meitantei Conan: Karakuri Jiin Satsujin Jiken
Meitantei Conan: Karakuri Jiin Satsujin Jiken
Shikakui Atama wo Maruku Suru: DS Kanji no Shou
Shikakui Atama wo Maruku Suru: DS Kanji no Shou