Game Box Shots

Petz: Catz 2 (US)
US 11/14/07
Catz (AU)
AU 12/06/07
Catz (EU)
EU 12/07/07
Nyanko to Mahou no Boushi (JP)
JP 12/20/07

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.