Users who own this game also own:

Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Halo Wars
Halo Wars
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Gears of War
Gears of War
Halo 3
Halo 3

Users who love this game also love:

F-1 World Grand Prix
F-1 World Grand Prix
Nushi Tsuri 64
Nushi Tsuri 64
Puyo Puyo~n Party
Puyo Puyo~n Party
Army Men: Sarge's War
Army Men: Sarge's War
SimAnt
SimAnt