Users who own this game also own:

Wii Sports
Wii Sports
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
New Super Mario Bros. Wii
New Super Mario Bros. Wii
Wii Play
Wii Play
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy

Users who love this game also love:

Super Mario 64
Super Mario 64
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Dr. Mario 64
Dr. Mario 64
Muramasa: The Demon Blade
Muramasa: The Demon Blade