Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Wii Play
Wii Play
Fun Park Party
Fun Park Party
Alien Syndrome
Alien Syndrome
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2

Users who love this game also love:

Pro Yakyuu Spirits 2012
Pro Yakyuu Spirits 2012
Woodcutter Simulator 2012
Woodcutter Simulator 2012
Disney Universe: Phineas and Ferb Level Pack
Disney Universe: Phineas and Ferb Level Pack
90's Pool
90's Pool
Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb
Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb