Users who own this game also own:

Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Anima: Ark of Sinners
Anima: Ark of Sinners
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask

Users who love this game also love:

Star Fox 64
Star Fox 64
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Conker's Bad Fur Day
Conker's Bad Fur Day
Super Mario 64
Super Mario 64
Bubble Bobble Plus!
Bubble Bobble Plus!