Users who own this game also own:

Picture Book Games: Pop-Up Pursuit
Picture Book Games: Pop-Up Pursuit
Magic Destiny
Magic Destiny
Hachi-One Diver Wii
Hachi-One Diver Wii
Kirby: Triple Deluxe
Kirby: Triple Deluxe
Freedom Planet
Freedom Planet

Users who love this game also love:

Phineas and Ferb: Quest for Cool Stuff
Phineas and Ferb: Quest for Cool Stuff
Robot Rescue Revolution
Robot Rescue Revolution
Wildlife Park 2
Wildlife Park 2
Bishoujo Janshi Suchie-Pai
Bishoujo Janshi Suchie-Pai
Soreike! Anpanman: 5tsu no Tou no Ousama
Soreike! Anpanman: 5tsu no Tou no Ousama