Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Wii Sports
Wii Sports
New Super Mario Bros. Wii
New Super Mario Bros. Wii
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Pikmin 2
Pikmin 2
Pokemon White Version 2
Pokemon White Version 2
Ninja Gaiden: Dragon Sword
Ninja Gaiden: Dragon Sword
Advance Wars: Days of Ruin
Advance Wars: Days of Ruin