Users who love this game also love:

Dokapon DX: Wataru Sekai wa Oni Darake
Dokapon DX: Wataru Sekai wa Oni Darake
City Builder
City Builder
Inuyasha: Naraku no Wana! Mayoi no Mori no Shoutaijou
Inuyasha: Naraku no Wana! Mayoi no Mori no Shoutaijou
Seitokai no Ichizon: DS-suru Seitokai
Seitokai no Ichizon: DS-suru Seitokai
The Dog Master
The Dog Master